Instalacja do pirolizy zużytych opon typu wsadowego

  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Instalacja do pirolizy zużytych opon typu wsadowego

    Metoda pirolizy jest jedną z kompleksowych metod obróbki zużytych opon o wysokiej wartości dodanej. Dzięki technologii pirolizy sprzętu do obróbki zużytych opon można przetwarzać surowce, takie jak zużyte opony i odpady z tworzyw sztucznych, w celu uzyskania paliwa, sadzy i drutu stalowego. Proces charakteryzuje się zerowym zanieczyszczeniem i wysoką wydajnością oleju.