Instalacja do ciągłej pirolizy zużytych opon

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Instalacja do ciągłej pirolizy zużytych opon

    Zostaną rozbite fragmenty opony po przenośniku taśmowym, zgorzelinie taśmowej, przenośniku ślimakowym itp. Do podciśnienia w systemie ciągłej pirolizy poprzez pirolizę, w układzie po temperaturze reakcji w fazie gazowej 450-550 ℃ w warunkach próżniowej szybkiej pirolizy reakcja, generowanie oleju pirolitycznego, sadzy, drutu pirolitycznego i gazu palnego, gazu palnego przez oddzielenie jednostki odzysku oleju i gazu po wejściu do spalania w piecu do gorącego dmuchu, aby cały system produkcyjny zapewniał ciepło reakcji, osiągnął samowystarczalność w energii;