Zakład pirolizy odpadów domowych

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Zakład pirolizy odpadów domowych

    Miejskie odpady stałe i stałe odpady z gospodarstw domowych składają się na ogół z wyrzucanych codziennie materiałów eksploatacyjnych.Te zwykłe odpady są zwykle umieszczane w czarnej torbie lub koszu zawierającym mieszaninę mokrych i suchych materiałów nadających się do recyklingu, materiałów organicznych, nieorganicznych i biodegradowalnych.
    Miejskie odpady domowe i domowe ogólnie składają się z wyrzucanych codziennych materiałów eksploatacyjnych. Tego rodzaju zwykłe śmieci są zwykle umieszczane w czarnej torbie lub koszu na śmieci, który zawiera mieszaninę mokrych i suchych materiałów nadających się do recyklingu, materiałów organicznych, nieorganicznych i biodegradowalnych.
    Zbadane i wyprodukowane przez naszą firmę urządzenia do oczyszczania ścieków bytowych są w pełni zautomatyzowane od momentu załadunku do zakończenia procesu sortowania. Może przetwarzać 300-500 ton dziennie i potrzebuje tylko 3-5 osób do działania. Cały zestaw nie wymaga ognia, surowców chemicznych i wody. Jest to projekt recyklingu związany z ochroną środowiska, wspierany przez państwo.